Historik

Alvar Isaksson

Porträtt av Alvar Isaksson

Ur ”Minnesruna efter Alvar Isaksson”:
NSF-kåren i Örebro som sedan 1972 har ansvarat för serveringen i Tomasboda har haft en ovärderlig hjälp av Alvar. En öppen stuga även på lördagarna var Alvars eget initiativ och gåva till alla vandrare och skidåkare. Han är en av eldsjälarna i Föreningen Kilsbergsstugan och som gör det möjligt, genom sitt ideella arbete, att hålla både stugan i Tomasboda och landskapet öppet till gagn för det rörliga friluftslivet i Kilsbergen. Han röjer sly och slår ängarna med lie och skapar därmed förut­sättningar för en blomsterprakt och artrikedom som är unik i Kilsbergen. På sommarhalvåret tar Alvar emot besökare från skolor, dagis, fritids och även från förenings­livet och företag – det kan bli upp till 2000 besökare under sommaren. Alvar berättar då om Kilsbergen och då speciellt hur livet var förr i Tomasboda. Därmed har Alvar, förutom att han bidragit till friluftslivets utveckling, även lyckats förmedla en bild av det strävsamma livet i en torparstuga till 1000-tals ungdomar.

Hela minnesrunan finns här (pdf): Alvar Isaksson minnesruna

Minnestavla över Alvar Isaksson

Mellan Kilsbergsstugan och grillplatsen finns en minnessten över Alvar Isaksson

Edvin Isaksson

Edvin Isaksson och hans bror Eje berättar i två värdefulla inspelningar från 2005 och 2006 om hur det var att växa upp i Tomasboda. Båda intervjuerna finns på Youtube!

Första inspelningen gjordes i sommarstugan i Bäckatorp 2005, Edvin var då 82 år. Han avled i januari 2008 så dokumentationen gjordes i grevens tid.

Detta är den andra intervjun och gjordes under en rundvandring i Tomasboda 2006.

Ett Besök på Tomasboda

Lappo Lindblad och Arne Yngström publicerade 2005 en liten bok om 48 sidor ”som är tänkt att vara din ledsagare vid, som vi hoppas, en eller annan lustbetonad promenad runt det gamla bergsmanshemmanet Tomasboda” som det står i inledningen.

Boken kan laddas ned här som pdf, cirka 5 Mb. Den går fortfarande att köpa i tryckt version. Kontakta någon i styrelsen!