NSF-scouterna i Tomasboda

Nykterhetsrörelsens Scouter i Tomasboda.

I Nerikes-Allehanda den 29/12 1971 stod det att läsa:”ENTUSIASTER GER UPP” och ”Dödsdomen faller över Tomasboda”.

Men starka krafter var redan i gång för att hitta en lösning. Vid ett möte i Tomasboda på Nyårsdagen 1972 så träffades några scoutledare, ägaren till Frösvidals gård Hans Hadenius och ordföranden i Föreningen Kilsbergsstugan Folke Broman och gjorde upp ”affären”:

Scouterna skulle sköta serveringen och i gengäld kunna använda stugan vid övernattningar medan Föreningen Kilsbergsstugan skulle stötta i bakgrunden.
Hans Hadenius lovade ett mycket lågt arrende, dvs inget alls.

Inköpen som gjordes från den 3/1 -72 bestod mest av tvättmedel, färg, kitt och spackel. Dessutom lite tyg och tråd – flickorna måste ju ta sin del av jobbet.  För att komma igång ekonomiskt bidrog scoutkåren med 700 kr och Alvar Isaksson med 100 kr.  Till den första söndagen den 23/1 1972 köptes bröd från Domus för 38,62 kr och från Vedlunds i Närkes Kil för 11 kr. Serveringen inbringade 56 kronor.

Det finns mycket att berätta om olika händelser under 35 år. Utrymmet räcker inte till så jag får begränsa mig till några få:

Vargen vid husknuten
Vid en övernattning för ett antal år sedan så ringde en lätt upprörd scoutledare hem till mig och berättade att de inte kunde gå hem som planerat. Det var en jättestor varg utanför stugan och stämningen  var smått hysterisk. Det visade sig sedan att det var en schäferhund från Bocksboda men det var säkert en upplevelse som scouterna inte glömmer i första taget.

Flaggstången
I mitten på 80-talet så var flaggstången i mycket dåligt skick, den var av trä – modell gran och man kunde nog klassa den som livsfarlig. Då beslöt sig några käcka seniorscouter att bilda en förening, ”Flaggstångens vänner”, vars enda uppgift var att samla in pengar till en ny flaggstång av plast. Insamlingen gick över förväntan, ca 800 kronor samlades in. Men det märkliga var att vi inte behövde använda pengarna till några nyinköp. Vi hade nämligen fått både flaggstång, flagga och fundament. Vad göra med pengarna??  De unga scouterna fann snart en lösning: En riktig invigningsfest skulle det bli! De kontaktade landshövding Elvy Olsson som lovade att sköta invigningen. Det blev en fest som sent skall glömmas.

Vid mobiltelefonens barndom
En annan händelse som jag troligen aldrig kommer att glömma är från mobiltelefonens barndom. Det var återigen en övernattning en sen höst. Det var kallt och mörkt. Kvällen förflöt helt normalt, trodde vi ledare. Men en av scouterna hade fått hemlängtan och en av de andra scouterna hade en mobiltelefon utan vår vetskap. Den hemlängtande scouten hade fått låna den och ringt hem till föräldrarna, som omedelbart begav sig mot Tomasboda. Allt utan ledarnas vetskap. Till saken hör att temperaturen hade fallit och ett intensivt snöfall hade börjat. Föräldrarna kommer gåendes i lågskor i mörkret i full snöyra med 10 – 15 cm snö. När de sedan knackar på i stugan var det några snopna scoutledare som tog emot i farstun.

Detta var några händelser som skett under 35 år. Det finns många fler.

Med bästa scouthälsningar!
Jörgen Andersson

Länk till NSF-scouternas hemsida!