Vintertid

Tomasboda vinter i sol

NSF Scoutkår sköter serveringen i Tomasboda under vinterhalvåret.  Det är ideella krafter i scoutkåren som medverkar. Serveringen är öppen alla söndagar kl 10 – 15 under perioden 3 november 2019 – 26 april 2020.

Örebro NSF Scoutkår har sina rötter från 1927. Då bildades en NTO-kår. Året efter bildades en IOGT-kår. 1970 bildades Nykterhetsrörelsens Scoutförbund genom att IOGT:s och NTO:s scoutförbund gick samman. Kåren har haft verksamhet på flera ställen i Örebro. Nu finns kåren med lokal i Varberga och med scoutstuga i Tomasboda.

Länk till NSF hemsida

Vintern 2010-2011 gjordes en inventering där man räknade antalet passerande skidåkare på tre platser utefter spåren förbi Tomasboda. Man resonerar också om skidåkarnas mål och beteende, hur många som besökte serveringen i Tomasboda eller bara passerade förbi m.m. Denna inventering kan studeras här: Inventering av skidåkare vintern 2010-2011