Ingemar Ekegrens jubileumsfond

Ingemar Ekegren
Ingemar Ekegren

Ingemar Ekegren var under många år föreningens ordförande. I anslutning till Ingemars   90-årsdag skapades en jubileumsfond i hans namn vars syfte är att bidra till underhållet av Vandrarens kapell.

Ingemar var en av initiativtagarna till förverkligandet av Vandrarens kapell.