Föreningen Kilsbergsstugan

Solig vy mot söder

Stugan med omnejd ägs av Frösvidals säteri. Föreningen Kilsbergsstugan förvaltar fastigheten på ideell basis.  Det löpande arbetet utförs av medlemmarna som under sommarhalvåret klipper gräs, röjer sly och städar vid grillplatsen. Varje år i maj och september utförs mer omfattande arbeten under två dagar såsom målning, vedhuggning och maskinskötsel.

Vad gör Föreningen Kilsbergsstugan? I stadgarnas första paragraf kan man läsa följande:

Föreningen har till ändamål att genom anskaffande och underhållande av en eller flera byggnader å lämplig plats i Kilsbergen jämte samband därmed stående anordningar bereda tillfälle till friluftsliv.

Stadgar Föreningen Kilsbergsstugan (pdf)!

Interiör
Stora rummet mot sydväst
Interiör
Lilla rummet mot sydost
Köket mot norr
Köket mot norr
Köket med den gamla köksspisen
Den gamla köksspisen värmer skönt varje söndag under vinterhalvåret