Vandrarens kapell

Vandrarens kapell från luften

Runt omkring i Tomasbodaområdet fanns flera olika bosättningar bla en som hette Rustorpet, där det bodde en familj som hette Isaksson. Där föddes en son, det var sammanlagt tio syskon, som döptes till Edvin, och nu kommer vi till anledningen varför det blev ett Vandrarens kapell.
Under 2008 blev Edvin mycket sjuk och under de besök som gjordes på USÖ av föreningens medlemmar framkom önskemål om att bygga en stuga på en gammal grund som låg över Rustorpets gamla matkällare. Tankarna och idéerna nedtecknades av medlemmen Ingemar Ekegren som sedan tog upp frågan i Föreningen Kilsbergsstugan. Beslut togs och projektet fick arbetsnamnet ”Vandrarens kapell”, en plats för vila och eftertanke.

Vandrarens kapell
Vy från öster

Sagt och gjort. Kontakt togs med Regionförbundet och Örebro Kommun. Efter lite funderande beslöt de att stå för materialkostnaderna och Föreningen Kilsbergsstugan skulle bygga den med ideella krafter.

Grundarbete
Grundarbete

Byggnadsarbetet kom i gång ganska sent på hösten i månadsskiftet augusti-september 2009.

Lennart Nyström studerar grundarbetet
Lennart Nyström studerar grundarbetet

En detalj i sammanhanget är att kapellet ligger i väglöst land så alla transporter måste ske med skogstraktor eller bäras, alternativt använda skottkärra.

Traktor med virke
Traktor med virke

Vädret under hösten 2009 var nådigt, nästan inget regn eller snö under byggperioden.

Golvet reglas upp
Golvet reglas upp
Väggarna reses
Väggarna reses
Rast vila!
Rast vila!

All medhavd matsäck kunde förtäras i det fria.

Panel läggs på
Panel läggs på
Väggen klar
Väggen klar

Vandrarens kapell. Skylt

Så några ord om kapellets konstruktion. Det är ritat av arkitekt Mikael Ekegren, en medlem som bor i Göteborg men som har stark anknytning till trakten. Regelstommen vilar på 8 betongplintar 4.0 x 4.2 m. Utvändigt stående brädor i varierande bredd som behandlats med järnvitriol innan uppsättning. Taket består av korrugerad zinkplåt. Väggarna invändigt är spontad panel som följer ända upp till taknock vilket ger rymd i rummet. Långsidorna hålls ihop med två rundjärnstänger.

Håkan och Ingemar Ekegren vilar sig
Håkan Ekegren (till vänster), Lars Engdahl och Ingemar Ekegren (till höger) vilar sig

Vandrarens kapell

En unik finess är fönstren som finns åt alla väderstreck och som alla är olika stora. Ett stort fönster vetter mot väster där man kan se myren/mossen, ett litet fönster som sitter högt där man ser himlen, ett litet lågt fönster där ängen/växterna syns och till sist ett fönster mot söder där Kilsbergsstugan skymtar. I entrén är ett vindfång och panelen i huset är målat i dalarött. Till vänster om det stora fönstret sitter en ljushållare i 5 mm stålplåt. I övrigt pryds rummet av två fasta specialdesignade träbänkar. Allt andas enkelhet och formtanke.

Vandrarens kapell. Information.

Själva uppförandet av kapellet gjordes av 13 medlemmar under ledning av Jörgen Andersson, Håkan Ekegren och Lars Engdal.

Invigning i höstdimma
Invigning i höstdimma

Invigningen skedde den 19 november 2009 i närvaro av ett 50-tal medlemmar och övriga intresserade. Kapellet står öppet året runt.

Vandrarens kapell. Interiör.
Interiör

Vi är många som önskar att devisen som är ingraverad i en mässingsplåt i kapellet skall gälla i många år. ”Rum för vila och eftertanke”.

Jörgen Andersson
stugfogde

Se även arkitektens Mikael Ekegrens hemsida!