Lägerplats med eldstad och vindskydd

Lägerplats med vindskydd

Här är du välkommen att grilla korv och övernatta i vindskyddet! Du hittar gott kallt dricksvatten i två brunnar i omedelbar närhet.

Lägerplats med eldstad