Om Tomasboda

26 03 2020
Vad händer i Föreningen Kilsbergsstugan?

I korthet kan man säga att oenighet har uppstått i styrelsen huruvida vi skall hyra ut stugan till våra medlemmar eller inte. Några i styrelsen, ordf. Merit Israelsson och sekr.  Hans Nilsson, ville ta ett beslut om uthyrning direkt på ett styrelsemöte och köra igång omedelbart med uthyrningen och några andra tyckte  att frågan var så omfattande att den borde tas upp på ett årsmöte. Motiveringen till uthyrningen var att man ville få in fler yngre medlemmar för att klara det framtida underhållet. Det fanns också ett förslag om att prova under sommaren och sedan utvärdera, men det förkastades av ordförande.

På ett styrelsemöte senare bestämdes att styrelserna för Föreningen Kilsbergsstugan och Örebro NSF Scoutkår skulle träffas för att komma överens i sakfrågan och även detaljerna.
Men innan detta möte kom till stånd så avgick Merit Israelsson och senare också Hans Nilsson med omedelbar verkan.

För att förstå skiljaktigheterna så bör man ha den historiska bakgrunden klar för sig.

Under 1971 insåg dåvarande styrelsen för Föreningen Kilsbergsstugan att verksamheten inte kunde drivas vidare och kontakt togs av dåvarande ordförande Folke Broman med ägaren till Frösvidal Hans Hadenius och även representanter från Örebro NSF Scoutkår var med. Tillsammans gjorde de upp vilka förutsättningar som skulle gälla. Detta var 1 januari 1972 i Tomasboda. Det sades bland annat att om Scouterna tog hand om serveringen så skulle de få disponera stugan under hela året. Alla detaljer finns att läsa i Jubileumsskriften från 1978.

Jörgen Andersson, Kjell Stockhaus, Håkan Åvall, Lars Stjärnkvist, Jörgen Westman


Fönstren på Kilsbergsstugan måste renoveras!

Inspektion av fönster
Stugvärden Jörgen Andersson i samspråk med Barbro Torpfeldt som fått uppdraget att renovera Kilsbergsstugans fönster.

Delta i fönsterrenoveringen med ett par hundralappar!

Nu kan du bli delaktig i renoveringen av Kilsbergsstugans fönster genom att sätta in ett par 100-lappar på föreningens konto. För 200 kronor kan du nämligen ”köpa” din egna fönsterruta och därmed på ett påtagligt sätt bidra till fönsterrenoveringen.

De tre första fönstren, de på södra gaveln, har nu gjorts i ordning. De visade sig ha tagit mest stryk av väder och vind. Träet i fönstren var i stort behov av ny färg och kittet på såväl insidan som utsidan lossnade bara man rörde vid det.

Fönsterrutor med belopp på varje ruta
För ett par hundralappar kan du ”köpa” en fönsterruta på Kilsbergsstugan.

Nu återstår ytterligare sex dubbelfönster att renovera, och varje fönster kostar mellan 1200 och 1500 kronor att få i ordning. Föreningens ekonomi är ganska ansträngd, men de tre första fönstren är ekonomiskt i hamn. Som medlem eller sympatisör kan du nu på ett enkelt sätt bidra till den fortsatta renoveringen. Redan nu har drygt 1000 kronor lämnats i bidrag till fönstren av medlemmar, och genom att sätta in 200 kronor per fönsterruta blir du också bidragslämnare. När hela projektet är klart kommer ett dokument att sättas upp i Kilsbergsstugan med namnen på alla bidragsgivare.

Sätt in valfritt belopp på Föreningen Kilsbergsstugans plusgirokonto 71 05 37 – 2 och skriv ”Fönster” på talongen. Tack för ditt bidrag!