Äldre fotografier

Mittre gården
Mittre gården
Mittre gården
Mittre gården
Norra Gården omkring 1850
Norra Gården omkring 1850. Med lite fantasi kan man uppfatta skuggan i förgrunden som en stor gammal kamera på trästativ utrustad med glasplåtar och med fotografens döljande skynke hängandes åt höger i bild
Rustorpet
Rustorpet
Rustorpet
Rustorpet
Wägragrinden cirka 1945
Wägragrinden cirka 1945
Söndagsbild
Söndagsbild