Kontakt

Föreningens kontaktuppgifter

Föreningen Kilsbergsstugan
c/o Håkan Åvall
Brevbäraregatan 38
703 78  ÖREBRO
070 – 658 46 83

Postgiro
71 05 37 – 2

Organisationsnummer
87 50 00 – 54 42


Styrelsen

ordförande (vakant)

Hans Nilsson
sekreterare
hans.nilsson@tomasboda.se
070 – 587 21 19

Håkan Åvall
kassör
hakan.avall@tomasboda.se
070 – 658 46 83

Håkan Andersson
Jörgen Andersson
stugfogde
jorgen.andersson@tomasboda.se
019 – 46 81 74

Lars Stjärnkvist

Kjell Stockhaus

Jörgen Westman

Suppleanter
Anne Freyburger
Sven-Ove Nilsson

Valberedning
Lars Engdahl
Gustav Olsson

Webbredaktör
Christer Söderbäck
christer.soderback@tomasboda.se