Kontakt

Föreningens kontaktuppgifter
Adress:
Föreningen Kilsbergsstugan
c/o Lennart Nyström
Utflyktsvägen 6
705 92  ÖREBRO

Postgiro
71 05 37 – 2

Organisationsnummer
87 50 00 – 54 42


Styrelsen
Lennart Nyström
Lennart Nyström
ordförande
tel 019 – 28 04 08

Hans Nilsson
sekreterare
hans.nilsson@tomasboda.se

Håkan Åvall
kassör
hakan.avall@tomasboda.se

Håkan Andersson
Jörgen Andersson
stugfogde
jorgen.andersson@tomasboda.se
019-468174

Lars Stjärnkvist

Kjell Stockhaus

Jörgen Westman

Suppleanter
Anne Freyburger
Sven-Ove Nilsson

Valberedning
Lars Engdahl
Gustav Olsson